Giúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long An

21/08/2023

Nhận lời mời thỉnh của chư tôn đức Ni chùa Phổ Hương (Thạnh Hoá, Long An), sáng ngày 20/08/2023, trong Đại lễ Vu lan của bổn tự, Thượng toạ Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trụ trì chùa Giác Ngộ đã quang lâm đạo tràng, chia sẻ thời pháp âm "Giúp con thành người tài đức" với hơn 500 Phật tử.

TT. Thích Nhật Từ tại buổi giảng

Với đề tài này, Thượng toạ đã chia sẻ các điều tinh yếu:

Thứ nhất, yêu thương, nuôi lớn. Đây là nhắn nhủ của Thượng toạ với các bậc làm cha, mẹ; trên phương diện người đỡ đầu phải không roi vọt, hông bỏ mặc. Đồng thời giúp con trưởng thành thể chất, tư cách.

Bên cạnh đó, phải biết giáo dục con mục đích và lý tưởng sống. Khích lệ, truyền năng lượng cho con thông qua trò chuyện, sẻ chia.

Các Phật tử hiện diện nghe pháp thoại

Thứ hai, lắng nghe, thấu hiểu con thông qua không ép buộc; tôn trọng khác biệt, hông phán xét, không ngắt lời. Cha mẹ phải hiểu rõ điều đang xảy ra, hiểu rõ giải pháp.

Thứ ba, tin tưởng, tôn trọng con. Thượng toạ cho rằng, người đỡ đầu con cần không quá kỳ vọng tránh làm căng thẳng. Phải hiểu đâu là tiềm năng, sở trường giới hạn của con qua đó có tác động thích hợp để phát huy hoặc kìm chế chúng.

Cuối cùng, giáo dục con thông qua rèn thói quen và cách hành xử. Phải kiên nhẫn, không bực bội, nóng nảy. Đồng thời tìm hình mẫu của con mình, cả hai cùng kết hợp để tìm ra phương án tối ưu nhất.

Hình ảnh ghi nhận:

#Thichnhattu #Thuyetphap #Chuaphohuong #Chuagiacngo

Giúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long AnGiúp con thành người tài đức - Pháp thoại Thầy Nhật Từ tại Long An

Chùa Giác Ngộ