Thời khóa tu học

︵‿︵‿୨୧‿︵‿︵

THỜI KHÓA TU HỌC HÀNG NGÀY CỦA TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ

 

04g30: Ba hồi chuông báo thức

04g45: Thời kinh khuya 

05g30: Tu thiền Vipassana

06g00: Ăn sáng

07g00: Học tập/ Nghiên cứu/ Công tác

11g00: Ăn cơm trong chính niệm

11g30: Thiền hành

12g00: Nghỉ trưa

13g00: Thức chúng

13g15: Học tập/ Nghiên cứu/ Công tác

17g00: Ăn cơm

19g00: Tụng kinh, tọa thiền

20g00: Học tập/ Nghiên cứu

22g00: Ngủ nghỉ