Giới thiệu

Chánh điện Chùa Giác Ngộ

LƯỢC SỬ CHÙA GIÁC NGỘ

Xuất phát từ tinh thần này cùng với tâm nguyện giúp những người hữu duyên tìm về chánh đạo,... Xem thêm ->

PHÁP MÔN VÀ TÔNG CHỈ

Dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Nhật Từ, chùa Giác Ngộ chủ trương hình thái Đạo Phật... Xem thêm ->

LỄ HẰNG THUẬN

Hằng thuận gọi đủ là “Hằng thuận chúng sinh”, lời nguyện thứ 9 của Bồ-tát Phổ Hiền ... Xem thêm ->

KHÓA TU

Chùa Giác Ngộ tổ chức nhiều khóa tu hằng tuần cho nhiều lứa tuổi khác nhau... Xem thêm ->

Tin tức

Hoạt động