Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"

08/12/2023

Chiều ngày 02/12/2023, tại cung Trúc Lâm, Học viện PGVN tại Hà Nội, toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển" đã chính thức diễn ra.

Chứng minh, tham dự phiên Lễ Khai mạc toạ đàm có: HT. Đào Như - Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương; TT. Thích Thanh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 1 Trung ương; chư tôn đức Phó Trưởng Ban: TT. Thích Phước Đạt; TT. Thích Viên Trí (kiêm Chánh Thư ký); HT. Danh Lung; TT. Thích Nhật Từ; TT. Thích Quang Thạnh. Cùng tham gia còn có chư tôn đức đại diện Học viện PGVN tại Hà Nội, Huế, TP.HCM và Cần Thơ.

Cùng tham gia còn có ông Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội; ông Bùi Hữu Dược - nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; GS. Lê Mạnh Thát - Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM và các nhà khoa học, nhà giáo, nhà nghiên cứu.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, HT. Thích Thanh Quyết ôn lại khái lược quá trình hình thành và phát triển của nền giáo dục Phật giáo Việt Nam trong mấy thập niên qua. Hoà thượng cho rằng, thừa hưởng ân đức của chư tôn tiền hiền, ngày nay quá trình giảng dạy, đào tạo của các Học viện trên phạm vi cả nước ngày càng đi lên; song phát sinh một số vấn đề cần kịp thời xử lý, đó cũng là mục tiêu mà Ban Tổ chức Hội thảo hướng đến.

Phát biểu đề dẫn, TT. Thích Viên Trí mong muốn, toạ đàm sẽ tạo cơ hội để chư tôn đức Tăng, Ni, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học nhìn nhận, đánh giá khách quan và nêu ra giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trình độ Đại học và sau Đại học hiện nay.

Phát biểu tham luận tại toạ đàm, TT. Thích Nhật Từ - Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện PGVN tại TP.HCM khái quát tình hình giáo dục, đào tạo của 4 Học viện PGVN trên phạm vi cả nước. Qua đây, Thượng toạ có một số đề xuất liên quan đến công tác đào tạo liên thông và đối tượng sinh viên; giáo trình và tài liệu giảng dạy cũng như một số vấn đề có liên quan.

Dịp này, chư tôn đức đại diện Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, quý nhà nghiên cứu khoa học, học giả, nhà giáo cũng có những chia sẻ cụ thể, làm sâu sắc thêm nội dung buổi toạ đàm.

Có thể nói rằng, toạ đàm là dịp để chư Tôn thiền đức Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương báo cáo tham luận với sự nhận diện và phát triển cho một nền giáo dục Phật giáo trong thời đại mới, phát triển mở rộng và toàn diện. Được biết, toạ đàm diễn ra trong 2 ngày 02-03/12/2023 tại cung Trúc Lâm, Học viện PGVN tại Hà Nội.

Tin, ảnh: Quang Tròn

Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"Toạ đàm "Giáo dục - Đào tạo Đại học và sau Đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển"

Chùa Giác Ngộ