Chùa Giác Ngộ

Hướng dẫn Cúng dường tại Chùa Giác Ngộ

Hướng dẫn Cúng dường

Chùa Giác Ngộ

Địa chỉ: 92 Nguyễn Chí Thanh, P. 02, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại: 0838394121
Email: chuagiacngovn@gmail.com
Ghi chú: Tầng trệt Tại văn phòng chùa