Lịch Quy Y

Chương trình buổi lễ

Để buổi lễ được diễn ra trang nghiêm và thanh tịnh, quý vị hãy đến đúng giờ và ăn mặc phù hợp.

17g30

Phật tử tập trung về chánh điên nhận phái y

18g00

Phật tử ổn định chỗ ngồi

18g15

Cung nghinh Sư phụ và Tăng đoàn

18g30

Buổi lễ làm con Phật - quy y Tam Bảo chính thức bắt đầu

19g00

Đọc Kinh Người Áo Trắng, Sư phụ truyền trao Tam Quy Ngũ Giới Phật tử cùng dâng lời phát nguyện làm con Phật - quy y Tam Bảo

19g15

Sư Phụ thuyết giảng cho Phật tử mới

20g00

Buổi lễ kết thúc

Nghi thức Lễ Quy y

A
A
 • 1 Nguyện Hương
 • 2 Tán dương Phật và Đảnh lễ Tam Bảo
 • 3 TÁN HƯƠNG
 • 4 TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP
 • 5 KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG
 • 6 TRUYỀN TAM QUY
 • 7 THẦY TRUYỀN GIỚI KHAI ĐẠO
 • 8 VÂNG GIỮ NĂM ĐIỀU ĐẠO ĐỨC
 • 9 SÁM QUY Y
 • 10 HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
 • 11 ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU
 • 12 THUYẾT GIẢNG VÀ ĐỌC PHÁP DANH
(Thầy Bổn sư quì ngay thẳng, nâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. Đại chúng mặc niệm và quán tưởng theo lời nguyện)

 

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thệ trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật thương gia hộ:
Tâm bồ-đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.

 

Chúng con ở đạo tràng Chùa Giác Ngộ, cung kính quỳ trước chánh điện, tán dương công đức bậc thầy ba cõi, xưng tụng hồng danh bậc giác ngộ của muôn loài, thành kính làm lễ Quy Y Tam Bảo, giúp cho các thiện nam tín nữ sau đây quay về nương tựa ba Ngôi báu là Phật, chánh pháp và hiền tăng.

 

Kính nguyện mười phương chư Phật và các vị Bồ-tát thương xót quang lâm chứng minh cho các tân Phật tử được thấm nhuần an vui và hạnh phúc trong cuộc đời.

 

Chúng con nguyện: Chánh pháp được lan truyền khắp chốn; lời Phật được phổ biến muôn nơi; người người từ bỏ tham giận, si mê; tưới tẩm từ bi, hạnh phúc; làm lành lánh dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau; thế giới dứt nghiệp binh đao; muôn loài an vui, hạnh phúc.

 

Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian, sống trọn đời hanh thông trong phúc lạc. Từ nay, sạch hết não phiền, thoát vòng mê muội.

 

Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật.
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần)

Vấn đáp về Quy y Tam bảo

Những câu hỏi thường gặp

 • Quy y Tam bảo là gì?
 • Quy y Tam Bảo như thế nào?
 • Quy y như thế nào là đúng pháp?
 • Quy y Tam bảo tại nhà có đúng không?
 • Tại sao nên đến Chùa để quy y Tam Bảo?
 • Ngũ giới là gì? Tại sao nên người Phật tử cần giữ ngũ giới?
 • Sau khi đã phát nguyện giữ năm giới quy y mà vi phạm thì có tội hơn không?
 • Những điều cần biết về quy y lại
 • Khi quy y Tam Bảo sẽ được ban pháp danh có ý nghĩa gì và sử dụng pháp danh vào khi nào?
 • Phật tử sau khi quy y thì nên làm gì?
“Quy y Tam Bảo” là trở về nương tựa đức Phật, chánh pháp của đức Phật và đoàn thể tăng sĩ Phật giáo. Ba ngôi tâm linh này trở thành điểm tựa tinh thần của tất cả những người tu học theo chân lý và đạo đức của Đức Phật.
Đây được coi như điểm khởi đầu của phật tử đi theo giáo lý đạo Phật. Khi một người quyết định quy y Tam Bảo, nó thể hiện một sự cam kết mạnh mẽ hơn trong cuộc đời để học hỏi, thực hành và thể hiện đức tính của đức Phật, Pháp và Tăng.
Điều quan trọng là làm thế nào nói rõ được giá trị vì sao ta theo đạo Phật và hạnh phúc khi là Phật tử. Khi nhận Phật làm Thầy, người Phật tử lấy chánh tín làm niềm tin. Khi nương tựa chánh pháp, người Phật tử học và thực tập chuyển hóa theo đạo Phật, thực tập hạnh hoà hợp, đoàn kết và dấn thân phụng sự.
X

ĐĂNG KÝ QUY Y TAM BẢO

Chủ nhật, Ngày 18/08/2024 Lúc 19:00
92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 02, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng chọn giới tính

Vui lòng nhập ngày sinh
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập email
Vui lòng chọn quốc gia
Vui lòng chọn Tỉnh
Vui lòng chọn Quận/Huyện
Vui lòng chọn Phường/Xã
Vui lòng nhập địa chỉ