Húy nhật lần thứ 53 Hòa thượng Tổ sư chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM)

24/10/2023

Sáng ngày 24/10/2023 (10/09 Quí Mão), Tăng đoàn chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm 53 năm ngày viên tịch Tổ sư Thích Nhứt Niệm - Trụ trì chùa Giác Ngộ trong những thập niên 50 của thế kỷ trước. Tham dự lễ tưởng niệm có TT. Thích Nhật Từ - Trụ trì chùa Giác Ngộ, pháp tôn Đức Tổ sư; chư tôn đức thành viên Tăng đoàn, môn hạ đệ tử chùa Giác Ngộ và hội chúng Phật tử.

Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ trong Lễ tưởng niệm

Chia sẻ tại Lễ tưởng niệm, TT. Thích Nhật Từ nhắc lại công hạnh và hành trạng của Đức Tổ sư. Theo đó, Thượng toạ cho biết với 68 năm thị hiện cõi Ta Bà, Đức Tổ sư đã để lại nhiều giá trị cao đẹp, là tấm gương thân giáo cho hàng hậu học trên 03 phương diện:

Thứ nhất, quay về với đạo Phật gốc để kế thừa mạng mạch đạo pháp và truyền trao chân lý cho thế hệ tiếp theo. Thứ hai, phẩm chất khiêm hạ, giản đơn, lối sống bình dị của Đức Tổ sư là bài học sâu sắc nhắc nhở các lớp pháp tử, pháp tôn hiện nay. Thứ ba, tấm gương chuyên tâm tu tập để chuyển hoá khổ đau là giá trị cốt yếu mà Tăng đoàn, Phật tử chùa Giác Ngộ có thể học tập.

Quan cảnh Lễ tưởng niệm

Dịp này, hội chúng hiện diện đối trước giác linh Tổ sư trì tụng thời kinh cúng dường và tưởng niệm 53 năm ngày viên tịch của Ngài.

Nam mô Giác Ngộ Đường thượng từ Lâm Tế Chánh tông tứ thập thế húy thượng Hồng hạ Mão hiệu Nhứt Niệm Huỳnh công Hoà thượng Tổ sư

Hình ảnh ghi nhận:

Húy nhật lần thứ 53 Hòa thượng Tổ sư chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM)Húy nhật lần thứ 53 Hòa thượng Tổ sư chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM)Húy nhật lần thứ 53 Hòa thượng Tổ sư chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM)Húy nhật lần thứ 53 Hòa thượng Tổ sư chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM)Húy nhật lần thứ 53 Hòa thượng Tổ sư chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM)Húy nhật lần thứ 53 Hòa thượng Tổ sư chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM)Húy nhật lần thứ 53 Hòa thượng Tổ sư chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM)


 

Chùa Giác Ngộ