"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng

04/09/2023

Sáng ngày 05/09/2023, mở đầu thời pháp thoại trong ngày thứ 4 diễn ra, đại chúng khoá tu được lắng lòng thanh tịnh trong thời pháp âm của ĐĐ. Thích Thiện Tuệ - Trụ trì chùa An Lạc (TP. Thủ Đức) thuyết giảng.

 

Thông qua đề tài "Niềm vui và cám dỗ của đời tu", Đại đức giảng sư gửi đến hiện tiền đại chúng những đặc tả rất thực tế, phản ánh chân thực nội hàm của đề tài, đây cũng là 2 mặt mà các hành giả cần nắm, cần lưu tâm.

Trả lời cho câu hỏi tu khổ những gì? Đại đức cho rằng không thể phủ định những khó nhọc, truân chuyên trên bước đường tìm kiếm an vui thông qua thực tập giáo lý của Đức Phật. Dẫu vậy, đứng trước các khó khăn nghịch cảnh, trước sự lôi kéo của nghịch duyên mà không lung lay sờn chí thì việc tu việc học sẽ sớm thành tựu như ý.

Vượt qua nhiều chướng ngại, đứng lên trên mọi khó khăn, đạo tâm sẽ thêm tăng trưởng, đạo lực sẽ thêm mạnh lành và có khả năng vượt thắng tất cả các trở ngại.

Trả lời cho câu hỏi tu sướng những gì? Đại đức cho biết vị giải thoát thu nhặt được từ sự học sự tu chính là kết quả đáng mong chờ nhất, cũng chính là sự sướng vui nhất mà ai cũng muốn trải qua. Bên cạnh đó, niềm vui từ thời khoá, niềm vui từ việc hoằng pháp lợi sinh, niềm vui từ các Phật sự thiện sự cũng chính là những niềm vui không thể phủ nhận.

Vượt trên niềm vui, nỗi khổ. Trên bước đường tu học cần giữ trung đạo chánh niệm, không phóng đại hoá cảm xúc, không chạy theo vui, buồn, hờn, giận, thương, ghét, muốn. Tại buổi giảng, đại đức hy vọng các hành hành giả gặt hái được các điều thiện lành, các kết quả tối thắng vị an vui, hỷ lạc trong hiện tiền đời học, đời tu.

Hình ảnh ghi nhận:

#thichnhattu #chuagiacngo #chuaquanamdonghai #xuatgiagieoduyen

"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng"Niềm vui và cám dỗ của đời tu" - Đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng

Chùa Giác Ngộ